შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პროცედურა

ეს პროცედურა აღწერს, თუ როგორ ხდება შპს „სოკარ ჯორჯია გაზში”დანერგილი ISO45001 სტანდარტის და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების, აქტებისა და დადგენილებების დაცვა, რაც უზრუნველყოფს სამუშაო სივრცეში მყოფი  პირებისათვის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნას.

Responsible Kvatchantiradze Nino
Last Update 18/08/2023
Completion Time 50 minutes
Members 1
ნორმატიული დოკუმენტი
  • შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პროცედურა
    • შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის პროცედურა
    • Occupational health and safety Division Procedure