შიდა ნორმატიული დოკუმენტის შექმნის სტანდარტი

წინამდებარე სტანდარტი განსაზღვრავს კომპანიის შიდა ნორმატიული დოკუმენტების შექმნის წესსა და სტრუქტურას, მათი უნიფიცირებისა და სტანდარტიზაციის მიზნით

Private Course
Please sign in to contact responsible.
Responsible Kvatchantiradze Nino
Last Update 10/11/2023
Completion Time 2 hours
Members 163
ნორმატიული დოკუმენტი
  • შიდა ნორმატიული დოკუმენტის შექმნის სტანდარტი
    • შიდა ნორმატიული დოკუმენტის შექმნის სტანდარტი
    • Стандарт по созданию ВНД
    • Standard for internal normative documents creation