საინვესტიციო გეგმის შემუშავების და მართვის პროცედურა

დოკუმენტი აღწერს, როგორ ხდება კომპანიაში 5 წლიანი საინვესტიციო გეგმის შემუშავება, შეფასება, შეთანხმება შესაბამის სტრუქტურებთან, წარდგენა, დამტკიცება და მონიტორინგი, რაც უზრუნველყოფს პროცესის გამართულ, თანმიმდევრულ და კონტროლირებულ მუშაობას

Private Course
Please sign in to contact responsible.
Responsible Kvatchantiradze Nino
Last Update 15/11/2023
Completion Time 2 hours 50 minutes
Members 64
ნორმატიული დოკუმენტი
  • საინვესტიციო გეგმის შემუშავების და მართვის პროცედურა
    • საინვესტიციო გეგმის შემუშავების და მართვის პროცედურა
    • Procedure for the Development and Management of an Investment Plan