საწყობში ინვენტარის კატეგორიებისა და ჯგუფების მიხედვით შენახვის ინსტრუქცია

მიმდინარე დოკუმენტში გაწერილია შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ საწყობებში მასალების განთავსების ინსტრუქცია, რომელიც შემუშავებულია კომპანიის სასაწყობო ინვენტარის თავისებურებების სრულად გათვალისწინებით.

ინსტრუქცია დაყოფილია ზოგად და კონკრეტულ კატეგორიებად. ზოგად კატეგორიაში შემავალი მითითებები სავალდებულოა დაცული იყოს ინვენტარის თავისებურებების მიუხედავად ყველა შემთხვევაში, ხოლო კერძო კატეგორიაში შემავალი მითითებები გათვალისწინებული უნდა იყოს კონკრეტული კატეგორიის მასალების დასაწყობების შემთხვევაში.


Private Course
Please sign in to contact responsible.
Responsible Kvatchantiradze Nino
Last Update 13/11/2023
Completion Time 1 hour 20 minutes
Members 8
ნორმატიული დოკუმენტი
  • საწყობში ინვენტარის კატეგორიებისა და ჯგუფების მიხედვით შენახვის ინსტრუქცია
    • საწყობში ინვენტარის კატეგორიებისა და ჯგუფების მიხედვით შენახვის ინსტრუქცია
    • Instructions for storing inventory in the warehouse by categories and groups