ნორმატიული დოკუმენტი - ქონების მართვის სამსახურის პროცედურა

წინამდებარე პროცედურა აღწერს, თუ როგორ ხდება შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“-ს საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებული უძრავი ქონების რეგისტრაცია.მონაცემთა ბაზის შექმნა და განახლება, უძრავ-მოძრავი ქონების განკარგვა, ლიცენზიების მოდიფიცირებისთვის, სარეაბილიტაციო ხაზოვანი ნაგებობების (გაზის მილების) იდენტიფიკაცია, ბუღალტრულ მონაცემებთან შედარება და ქონების შეფასება.

Private Course
Please sign in to contact responsible.
Responsible Kvatchantiradze Nino
Last Update 13/11/2023
Completion Time 1 hour 35 minutes
Members 4
ნორმატიული დოკუმენტი
  • ქონების მართვის სამსახურის პროცედურა
    • ქონების მართვის სამსახურის პროცედურა
    • Property Management Service Procedure