მომსახურებისა და საქონლის შესყიდვის პროცედურა

წინამდებარე პროცედურა მოიცავს მომსახურებისა და საქონლის შესყიდვის პროცესს. პროცედურის მიზანია აღნიშნული პროცესი იყოს მაქსიმალურად ეფექტური, გამჭვირვალე და გამართული.

Private Course
Please sign in to contact responsible.
Responsible Kvatchantiradze Nino
Last Update 20/11/2023
Completion Time 2 hours 20 minutes
Members 101
ნორმატიული დოკუმენტი
  • მომსახურებისა და საქონლის შესყიდვის პროცედურა
    • მომსახურებისა და საქონლის შესყიდვის პროცედურა
    • Procedure for services and goods purchase