გაზიფიცირებული აბონენტების/მომხმარებლების GIS პროგრამაში რედაქტირების/დამატების პროცედურა

დოკუმენტის მიზანია იმ ქმედებათა აღწერა, რომელთა მეშვეობითაც ხორციელდება ანულირებული ან დემონტაჟებული გაზსადენი ქსელის GIS სისტემაში აქტუალიზება.

Private Course
Please sign in to contact responsible.
Responsible Kvatchantiradze Nino
Last Update 13/11/2023
Completion Time 1 hour 10 minutes
Members 24
ნორმატიული დოკუმენტი
  • გაზიფიცირებული აბონენტების/მომხმარებლების GIS პროგრამაში რედაქტირების/დამატების პროცედურა
    • გაზიფიცირებული აბონენტების/მომხმარებლების GIS პროგრამაში რედაქტირების/დამატების პროცედურა
    • The procedure for canceled and dismantled gas networks updating in the GIS system