ანალიტიკის სამსახურის პროცედურა

ეს პროცედურა მოიცავს შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ აბონენტებისათვის გაზის უწყვეტი მიწოდების, ზუსტი აღრიცხვის, დანაკარგების შემცირების, საფასურის სრულად ამოღების,  ბიზნეს პროცესების პროგრამული ასახვის და ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების კვლევის პროცესებში გაუმჯობესების შესაძლებლობების დადგენას.

Private Course
Please sign in to contact responsible.
Responsible Kvatchantiradze Nino
Last Update 04/12/2023
Completion Time 50 minutes
Members 39
ნორმატიული დოკუმენტი
  • ანალიტიკის სამსახურის პროცედურა
    • ანალიტიკის სამსახურის პროცედურა
    • Analytical division procedure
      New