აღრიცხვის კონტროლის დეპარტამენტის პროცედურა

წინამდებარე პროცედურა განსაზღვრავს შპს „სოკარ ჯორჯია გაზის“ აღრიცხვის კონტროლის დეპარტამენტის (შემდგომში - დეპარტამენტი) საქმიანობის წარმართვის ზოგად პრინციპებს და დარღვევების გამოვლენის მიზნით რეგიონული ოფისების შემოწმების წესს.

Private Course
Please sign in to contact responsible.
Responsible Kvatchantiradze Nino
Last Update 16/11/2023
Completion Time 1 hour
Members 21
ნორმატიული დოკუმენტი
  • აღრიცხვის კონტროლის დეპარტამენტის პროცედურა
    • აღრიცხვის კონტროლის დეპარტამენტის პროცედურა
    • Metering Control Division Procedure